Preloader Close
BARTA - podvojné účtovníctvo

Našim klientom ponúkame
komplexné spracovanie podvojného účtovníctva

Zároveň včas upozorníme na legislatívne zmeny a povinnosti z toho vyplývajúce.
Vedenie podvojného účtovníctva zahŕňa:

  • účtovné a daňové poradenstvo,
  • vedenie účtovného denníka,
  • vedenie kníh: bankových účtov a pokladní, odoslaných a prijatých faktúr, interných dokladov, sociálneho fondu, ostatných pohľadávok a záväzkov, hlavnej knihy,
  • evidencie krátkodobého majetku aj dlhodobého majetku – hmotného aj nehmotného,
  • odpisovanie majetku,
  • vedenie knihy jázd,
  • vypracovanie výkazov a priznaní pre úrady,
  • vypracovanie prevodných príkazov.
Potrebujete nás? Volajte...

0

ROKOV
NA TRHU

0

SPOKOJNÝCH
KLIENTOV

0%

GARANCIA
ZODPOVEDNOSTI