Preloader Close

Podnikajte s nami.

Precízne účtovníctvo
s garanciou zodpovednosti!

 • 01

  JEDNODUCHÉ
  ÚČTOVNÍCTVO

  Aj podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva potrebujú mať prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch, stave majetku a záväzkov a výsledku hospodárenia. Všetky tieto informácie komplexne poskytujeme našim klientom.

  Viac info...
 • 02

  PODVOJNÉ
  ÚČTOVNÍCTVO

  Predpokladom úspešného podnikania je precízne spracovanie účtovníctva a odbremenenie podnikateľa od sledovania legislatívy. Našim klientom ponúkame komplexné spracovanie účtovníctva a včasné upozornenie na legislatívne zmeny a povinnosti z toho vyplývajúce.

  Viac info...
 • 03

  PERSONALISTIKA
  A MZDY

  Nechajte spracovanie miezd a povinnosti mzdovej učtárne na nás. Nezaťažujte sa sledovaním neustále sa meniacej legislatívy v oblasti miezd a personalistiky. Našim klientom sa komplexne postaráme o mzdovú agendu podľa platnej legislatívy.

  Viac info...
 • 04

  DANE
  A OSTATNÉ SLUŽBY

  Vyhnite sa nezrozumiteľným formulárom a ich vyplnenie nechajte na nás. Našim klientom spracujeme rôzne druhy daňových priznaní, štatistické výkazy, hlásenie Intrastat, podklady k žiadostiam na rôzne inštutúcie a rôzne dokumenty podľa platnej legislatívy.

  Viac info...