Preloader Close
BARTA - personalistika

Našim klientom ponúkame
precízne spracovanie miezd podľa platnej legislatívy

Nechajte spracovanie miezd a povinnosti mzdovej učtárne na nás. Nezaťažujte sa sledovaním neustále sa meniacej legislatívy v oblasti miezd a personalistiky.
Spracovanie miezd zahŕňa zahŕňa:

 • výpočet miezd a platov zamestnancov,
 • vypracovanie a elektronické zaslanie výplatných pások,
 • elektronické podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň,
 • elektronické podanie mesačných výkazov preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre ZP,
 • elektronické podanie mesačného výkazu poistného výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu,
 • rekapitulácie miezd,
 • dovolenky, neprítomnosti, prekážky v práci,
 • príkazy na úhradu exportované do xml formátu pre priamy import do internet bankingu,
 • rozúčtovanie mzdových nákladov,
 • zrážky zo mzdy, komunikácia s exekútormi,
 • tvorbu a čerpanie sociálneho fondu.
Potrebujete nás? Volajte...

0

ROKOV
NA TRHU

0

SPOKOJNÝCH
KLIENTOV

0%

GARANCIA
ZODPOVEDNOSTI